Słupy energetyczne – te informacje warto znać!

Kategorie Architektura

Aktualnie duża większość eksploatowanych słupów w sieciach elektroenergetycznych, to słupy ze zbrojonego stalą betonu. Wydawać mogłoby się to solidnym rozwiązaniem , jednak jakość wielu z nich pozostawia wiele do życzenia. Jakie rodzaje słupów występują w polsce ze względu na materiał, ale także na pełnioną funkcję?

Słupy w Polsce

W 1994 roku na terenie naszego kraju rozpoczęto seryjną produkcję słupów strunobetonowych wirowanych. W znaczny sposób odmieniło to podejście zarówno w zakresie projektowania, jak i eksploatacji. Obecnie produkowane słupy żelbetowe wirowane są trwałe i mają bardzo dobre własności mechaniczne. Jedynym problemem tych nowoczesnych konstrukcji jest cena, która odbiega od cen słupów żelbetonowych typu ŻN.

Aktualnie w naszym kraju 15%-20% eksploatowanych konstrukcji wsporczych to słupy drewniane, których czas użytkowania przekracza 40 lat. Większość z tych słupów została osadzona za pomocą żelbetonowych szczudeł, dlatego niezależnie od ich sposobu zabezpieczenia spełniają swoje funkcje do dziś. Ciężko określić jednoznacznie przyczyny zaprzestania stosowania drewnianych słupów. Niewątpliwie jest to spowodowane faktem zestarzenia się maszyn do ciśnieniowego zabezpieczania drewna oraz wprowadzeniem nowej metody zabezpieczania słupów drewnianych, która polegała na smołowaniu. Taka metoda zabezpieczania drewna okazała się nie najlepszym pomysłem i w znaczny sposób zmniejszała ich odporność na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie pogorszyła ich wytrzymałość.

Rodzaje słupów w liniach energetycznych

   Uwzględniając funkcje pełnione przez słupy w napowietrznych liniach możemy je podzielić na:

  • słupy przelotowe – stosuje się w prostych ciągach linii jedno lub wielotorowych
  • słupy odporowe – stosuje się do podziału linii jedno lub wielotorowej na sekcje odciągowe
  • słupy narożne – stosuje się do załomów linii jedno lub wielotorowej
  • słupy krańcowe – stosuje się do krańcowego zakończenia linii jedno lub wielotorowej
  • słupy rozgałęźne przelotowo-przelotowe – stosuje się jako przelotowe dla linii głównej oraz odgałęźnej
  • słupy rozgałęźne przelotowo-krańcowe – stosuje się jako przelotowe dla linii głównej oraz krańcowe dla linii odgałęźnej
  • słupy rozgałęźne narożno-krańcowe – stosuje się jako narożne dla linii głównej oraz krańcowe dla linii odgałęźnej
  • słupy rozgałęźne krańcowo-krańcowe – stosuje się jako krańcowy dla linii głównej oraz odgałęźnej.

Artykuł powstał przy współpracy z https://www.oszomega.pl/