Przegląd techniczny oświetlenia ewakuacyjnego.

Kategorie Poradnik
pożar

Oświetlenie ewakuacyjne jest niezwykle ważne w momencie braku zasilania lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu użytkownikom danego budynku. Jego konserwacja i przegląd techniczny jest niezwykle istotny z uwagi na bezpieczeństwo.

Jak działa oświetlenie ewakuacyjne?

System oświetlenia ewakuacyjnego pozwala na szybkie znalezienie miejsca do sygnalizacji pożaru, wskazuje gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy np. gaśnica, a także pozwala łatwo odnaleźć elementy wyposażenia przeciwpożarowego tj. klapy oddymiające. Oświetlenie ewakuacyjne wskaże nam bezpieczną drogę do wyjścia z budynku oraz znaki ewakuacyjnego. W momencie gdy dojdzie do awarii zasilania, oświetlenie ewakuacyjne jest widoczne w ciemności i pozwala wskazać drogę wyjścia.

Konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego i przegląd

Oświetlenie ewakuacyjne należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Musi mieć to jednak miejsce nie rzadziej niż raz do roku. Podczas przeglądu stanu technicznego brana jest pod uwagę dokumentacja producenta oświetlenia oraz norma PN-EN 50172:2005, której podlega oświetlenie ewakuacyjne. Przegląd techniczny i konserwacja kończy się spisaniem protokołu z czynności które zostały wykonane oraz wpisem do dziennika, który posiada każde urządzenie ewakuacyjne. Podczas przeglądu sprawdza się przede wszystkim poziom natężenia oświetlenia oraz czas pracy przy zaniku podstawowego oświetlenia. Oprócz badaniom stanu technicznego, ważny jest nadzór i rutynowe kontrole zarządcy budynku. Codziennie powinno się również wizualnie ocenić sprawność oświetlenia. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://pol-poz.pl/oswietlenie-awaryjne-ewakuacyjne-przeglady-techniczne.