Pirometr – co to jest i do czego służy?

Kategorie Poradnik

Wielkość fizyczna, którą można opisać jako ciepło lub zimno dowolnego przedmiotu lub substancji, nazywana jest temperaturą. Można go mierzyć w różnych jednostkach i skalach zgodnie z wymaganiami. Temperaturę dowolnego materiału można mierzyć za pomocą różnych metod i urządzeń. Jednym z takich urządzeń jest pirometr.

Urządzenia do pomiaru temperatury służą do pomiaru poziomu energii właściwości fizycznej lub dowolnej substancji. Zgodnie z fizycznymi właściwościami materiału, temperaturę można mierzyć za pomocą tych metod, takich jak termometry (ciecz w szkle), elektryczny termometr oporowy, termometr radiacyjny / termometr na podczerwień / pirometr, termopara, dioda krzemowa, urządzenia bimetaliczne, bańki i urządzenia kapilarne , gaz o stałej objętości i termometry gazowe pod ciśnieniem.

Co to jest pirometr?

Pirometr jest również nazywany termometrem na podczerwień lub termometrem radiacyjnym lub termometrem bezkontaktowym używanym do wykrywania temperatury powierzchni obiektu, która zależy od promieniowania (podczerwonego lub widzialnego) emitowanego przez obiekt. Pirometry działają jako fotodetektor ze względu na zdolność pochłaniania energii i pomiaru natężenia fali elektromagnetycznej przy dowolnej długości fali.

Służą do pomiaru w piecach wysokotemperaturowych. Urządzenia te mogą mierzyć temperaturę bardzo dokładnie, precyzyjnie, czysto wizualnie i szybko. Pirometry są dostępne w różnych zakresach widmowych (od metali – zakresy fal krótkich i niemetali – zakresy fal długich). Pirometry możesz zakupić już u dystrybutora gpautomatic.pl.

Zasada działania pirometru

Pirometry to urządzenia do pomiaru temperatury używane do wykrywania temperatury obiektu i promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez obiekt. Są one dostępne w różnych zakresach widmowych. Na podstawie zakresu widmowego pirometry dzieli się na pirometry jednokolorowe, pirometry dwukolorowe i pirometry szybkie.

Podstawowa zasada działania pirometru polega na tym, że mierzy on temperaturę obiektu poprzez wykrywanie ciepła / promieniowania emitowanego przez obiekt bez kontaktu z obiektem. Rejestruje poziom temperatury w zależności od intensywności emitowanego promieniowania. Pirometr ma dwa podstawowe elementy, takie jak układ optyczny i detektory, które służą do pomiaru temperatury powierzchni obiektu.