Jak dbać o kontrolę dostępu w przedsiębiorstwie?

Kategorie Biznes

Kontrola dostępu stanowi bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. Należy więc odpowiednio o nią dbać. Możemy wykorzystać różne formy zabezpieczeń. Istnieje wiele możliwości. Najlepiej jednak zdecydować się na zaawansowany system kontroli dostępu. 

Nowoczesna kontrola dostępu – na czym polega?

Nowoczesna kontrola dostępu pozwala na zarządzanie tym, kto wchodzi do naszej firmy. Mamy różne możliwości. Można zastosować kontrolę dostępu na karty zbliżeniowe lub PIN. Najbardziej zaawansowana jest zaś ta wykorzystująca dane biometryczne. W bazie danych możemy zdefiniować osoby, które mają prawo do wejścia na dany teren. Jeśli ktoś nieuprawniony będzie chciał wejść do danej strefy firmy, zostanie to udaremnione. 

Wykorzystanie zamka na odcisk palca

Bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie kontroli dostępu jest wykorzystanie zamka na odcisk palca. Zamek jest elektryczny. Pozwala na zapisanie odcisków palców osób, które mają uprawnienia w zakresie wejścia do danego pomieszczenia. Jeśli ktoś nie znajduje się na liście, jego wejście zostanie natychmiast udaremnione. Nie dostanie się na teren firmy czy danego pomieszczenia. Możemy w ten sposób znacząco zwiększyć bezpieczeństwo w naszej firmie. Warto więc wdrożyć takie rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązania wypierają klucze

Kiedyś najbardziej popularną formą zabezpieczenia wejścia do pomieszczenia były klucze. Obecnie są coraz mocniej wypierane przez automatyczną kontrolę dostępu do pomieszczeń. Przedsiębiorca ma wgląd do tego, jaki pracownik ma możliwość wejścia do danych pomieszczeń. Lista może być na bieżąco zmieniana. Można więc zapisać na niej nowych pracowników, a usunąć starych.

Dodatkowe informacje znajdziesz też na stronie https://biosys.pl/kontrola-dostepu