Za co punkty do przedszkola w Zawierciu? Czytamy zarządzenie prezydenta miasta

Kategorie Poradnik

Wielu rodziców staje przed dylematem, jak zapewnić swoim dzieciom odpowiednie miejsce w przedszkolu, szczególnie w sytuacji, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają kryteria naboru, które determinują proces rekrutacyjny. Dzięki zarządzeniu prezydenta miasta Zawiercie, dostępne są klarowne wytyczne, które warto poznać, jeśli nasze dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną w mieście.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Zawierciu

Na terenie Zawiercia tylko osiem przedszkoli przedszkoli to placówki publiczne.

Zgodnie z przepisami, dzieci 6-letnie, urodzone w 2017 roku, są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Ta reguła obowiązuje od początku roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Istnieje jednak możliwość, że na wniosek rodziców dziecko to może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Następnie, dzieci w wieku 5, 4 i 3 lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Jednakże, aby skorzystać z publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, kandydaci muszą zamieszkiwać na obszarze Gminy Zawiercie.

Punkty przyznawane w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych w 1 etapie

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę dostępnych miejsc, proces rekrutacyjny opiera się na ustalonych kryteriach. Na pierwszym etapie uwzględniane są kryteria ustawowe, które obowiązują w całej Polsce, takie jak wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców, samotne wychowywanie, czy objęcie pieczą zastępczą.

Ile punktów za kryteria ustawowe do przedszkola?

Niestety w Zawierciu nie została podana w zarządzeniu dokładna liczba punktów za poszczególne kryteria ustawowe takie jak:

  • Wielodzietność rodziny kandydata
  • Niepełnosprawność kandydata
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria lokalne w mieście zawiercie – ile punktów?

Jeśli po pierwszym etapie nadal pozostają wolne miejsca, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne, takie jak kontynuacja edukacji rodzeństwa w danej placówce, aktywność zawodowa rodziców, czy zamieszkanie na terenie gminy. Każde z tych kryteriów ma przypisaną wartość punktową, co pomaga w ustaleniu kolejności przyjęcia dziecka.

  • Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek – 12 punktów
  • Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują – 6 punktów
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie – 1 punkt

Warto zaznaczyć, że jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie wskaże inne przedszkole lub oddział przedszkolny, który przyjmie dziecko.

Dzięki przejrzystym kryteriom naboru, proces rekrutacyjny w Zawierciu staje się bardziej klarowny, co pozwala rodzicom lepiej zrozumieć zasady przyjęcia dziecka do przedszkola. Jednakże, warto mieć na uwadze, że dostępność miejsc może być ograniczona, dlatego zaleca się wcześniejsze zapoznanie się z procedurami i terminami rekrutacji.

Co jeśli 4 latek nie dostał się do przedszkola publicznego?

Poza placówkami publicznymi Zawiercianie mają jeszcze do dyspozycji przedszkole prywatne. Zawiercie może poszczycić się kilkoma placówkami o bardzo ciekawym programie i propozycji dodatkowych zajęć mogących rozwijać pasje dziecka.