Popularne specjalności na studiach inżynierskich

Kategorie Poradnik

W miarę rozwoju technologicznego notuje się coraz więcej zmian w różnych obszarach życia. Te zmiany są również widoczne na rynku pracy, coraz więcej pracodawców deklaruje chęć zatrudniania wyspecjalizowanych ekspertów, inżynierów. Z tego względu coraz więcej osób deklaruje chęć podjęcia edukacji na studiach wyższych w tym na kierunkach inżynierskich. 

Studia na kierunku Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie dedykowane są dla tych osób którym zależy na wszechstronnej edukacji. Bez wątpienia studia na tym kierunku otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie można podjąć pracę w sektorach administracji, w organizacjach a także zdobyć solidne podstawy do planowania własnej działalności gospodarczej. Ten kierunek studiów oferuje nie tylko solidne podstawy z zakresu zarządzania, ale także rozwija umiejętności interpersonalne, analityczne i przywódcze, które są kluczowe dla sukcesu w wielu dziedzinach życia zawodowego. Jeśli mowa o specjalizacjach na tym kierunku to niewątpliwie największe zainteresowanie wzbudza Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing w internecie, Psychologia w biznesie z językiem obcym.

Studia na kierunku Energetyka 

Ten kierunek studiów przyciąga uwagę coraz większej rzeszy studentów. Głównie ze względu na swoje duże znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię w skali globalnej.Studia na kierunku Energetyka dedykowane są szczególnie dla tych, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z efektywnym pozyskiwaniem i  wykorzystaniem energii. Co więcej szanse na zdobycia zatrudnienia są znaczące, studia na kierunku Energetyka otwierają drzwi do fascynującej kariery w sektorze energetycznym oraz pokrewnych dziedzinach. W kontekście specjalizacji Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym, Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych cieszą się największym zainteresowaniem wśród studentów. 

Rekrutację na studia na kierunku Zarządzanie, Energetyka prowadzi jedna z bardziej znanych uczelni na Śląsku WSZOP  – https://wszop.edu.pl/studia-licencjackie-i-inzynierskie-i-stopnia/