Rotametry do wody – urządzenia pomiarowe o szerokim zastosowaniu

Kategorie Przemysł
rotametry do wody

Trudno wyobrazić sobie współczesne życie bez różnego rodzaju instalacji – są one obecne wszędzie, a ich praca kontrolowana jest przez różnego rodzaju urządzenia pomiarowe – jednym z nich jest rotametr do wody – jakie jest jego zastosowanie?

Rotametry do wody – zastosowanie

Przepływomierze, czyli rotametry do wody, to urządzenia pomiarowe, które mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Ich głównym zadaniem jest mierzenie natężenia przepływu gazu lub cieczy w instalacji, co odczytuje się na skali umieszczonej na rotametrze. Dzięki temu można monitorować, czy instalacja pracuje w prawidłowy sposób. Gdzie przede wszystkim znajdują zastosowanie? Stosuje się je w instalacjach wodnych, przemysłowych, laboratoryjnych, a także solarnych i dobiera adekwatnie do warunków, w jakich przyjdzie im pracować.

Cechy rotametrów do wody

Rotametry do wody odznaczają się prostą budową – są to wysokie rury, które montuje się w pozycji pionowej, a im bliżej wylotu, tym rura bardziej się rozszerza. W jej wnętrzu umieszcza się pływak, którego ciężar musi być taki, aby w nieruchomym płynie tonął, natomiast pod wpływem ruchu cieczy unosi się on do góry i w wyniku działania na niego trzech sił, takich jak siła ciężkości, tarcia oraz wyporu, osiąga on odpowiednie położenie. Uzyskany w ten sposób pomiar odczytuje się dzięki skali opisanej w jednostkach natężenia przepływu, która umieszczona jest na zewnętrznej stronie rury. Przykłady rotametrów na stronie https://www.agru-frank.pl/produkty/armatura-tworzywowa/rotametry-59.html .

Rotametry do wody wykonuje się z różnych materiałów. Najczęściej jest to szkło lub tworzywo, a także metal. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z rotametrami magnetycznymi. Wraz z postępującym rozwojem technologicznym także w tych urządzeniach mogą być zastosowane różne zaawansowane rozwiązania, np. wzmocniona obudowa, która będzie odporna na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Aby przepływomierz dobrze spełniał swoje funkcje, to powinien być dobrany tak, aby umożliwiał dokładne pomiary w warunkach, w jakich przyjdzie mu pracować.