Czym są badania EMC i EMI

Kategorie Przemysł

Elektromagnetyzm jest zjawiskiem, które odgrywa bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu. Pola elektromagnetyczne są obecne wszędzie – w naszych domach, samochodach, telefonach komórkowych, a nawet w naszych ciałach. Niestety, czasami pola elektromagnetyczne mogą być także źródłem zakłóceń i problemów dla urządzeń i systemów elektronicznych. W celu upewnienia się, że urządzenia działają poprawnie i bezpiecznie przeprowadza się badania EMC i EMI. Poniżej przyjrzymy się bliżej badaniom EMC i EMI.

Badania EMC i EMI

Badania EMC (Electromagnetic Compatibility) i EMI (Electromagnetic Interference) są ważnymi elementami procesu projektowania i produkcji elektronicznych urządzeń oraz systemów elektronicznych. Celem tych badań jest zapewnienie, że urządzenia i systemy będą działać poprawnie i bezpiecznie w obecności różnych poziomów pola elektromagnetycznego, a także nie będą zakłócać działania innych urządzeń i systemów. Badania EMC są szczególnie ważne w przypadku urządzeń i systemów, które mogą być narażone na duże poziomy pola elektromagnetycznego, takie jak urządzenia medyczne, samochody, aparaty telefoniczne komórkowe itp. Badania te są również ważne dla urządzeń i systemów, które mogą zakłócać działanie innych urządzeń, takich jak systemy komunikacyjne, urządzenia elektroniczne w samolotach itp. Badania EMI są z kolei ważne dla urządzeń i systemów, które mogą być narażone na zakłócenia elektromagnetyczne od innych urządzeń i systemów. Przykłady takich urządzeń to np. komputery, urządzenia elektroniczne w samolotach, aparaty telefoniczne itp.

Przeprowadzanie badań EMC i EMI

Aby przeprowadzić badania EMC i EMI, należy skorzystać z specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz odpowiednich metod i procedur. W przypadku badań EMC najczęściej stosuje się pomiary poziomów pola elektromagnetycznego oraz testy zgodności z normami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. W przypadku badań EMI z kolei najczęściej stosuje się pomiary poziomów zakłóceń elektromagnetycznych oraz testy zgodności z normami dotyczącymi odporności na zakłócenia. Więcej na temat badań EMC i EMI można znaleźć na stronie internetowej http://www.w2.bydgoszcz.pl/laboratorium-emc/.