Uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych

Kategorie Życie

Niepełnosprawność, jakakolwiek by nie była, zawsze rodzi pewne utrudnienia w codziennym życiu i m.in. z tego powodu osoby o orzeczonej niepełnosprawności mogą liczyć na szereg różnych uprawnień i przywilejów. Warto wiedzieć, co nam przysługuje i z czego możemy skorzystać. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze kwestie.

Dodatki i zasiłki pielęgnacyjne

To podstawowa grupa uprawnień, których świadomość istnienia ma większość z nas. Warto jednak oprócz ich istnienia, poznać dotyczące ich szczegóły.

Jeśli chodzi o dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to przede wszystkim należy wiedzieć, że można równocześnie otrzymywać tylko jedno z tych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS i należy się emerytom i rencistom, o ile zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji bądź ukończyli 75 lat. Z kolei o zasiłek pielęgnacyjny wnioskuje się w urzędzie miasta lub gminy, a należy się osobie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to obecnie 208,67 zł, a zasiłku: 153 zł.

Ulgi komunikacyjne

Ulgi komunikacyjne dla niepełnosprawnych przyznają wszyscy przewoźnicy. W PKP niepełnosprawny może liczyć na 49% zniżki w 2. klasie pociągów osobowych i na 37% zniżki w 2. klasie pociągów pospiesznych, TLK, ekspresowych, IC i EC. Ważne! Niewidomy może liczyć odpowiednio na 93% i 51% ulgi w pociągach. Są to ulgi ustawowe i oprócz PKP, dotyczą też komunikacji PKS. Jeśli chodzi o ulgi w komunikacji miejskiej, są one ustalane indywidualnie przez miasto lub gminę, dlatego też w każdym mieście wygląda to inaczej.

Warto przy tym pamiętać, że prawo do ulg komunikacyjnych to jedno, ale przewoźnicy powinni zadbać o to, by osoby niepełnosprawne mogły odbyć z nimi podróż. Wyposażenie dworców kolejowych w windy dla niepełnosprawnych, udzielanie pomocy niepełnosprawnym podróżnym – to tylko niektóre formy usprawnień, których w wielu miejscach nadal brakuje.

Ulgi telekomunikacyjne i medialne

Osoby niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Do zwolnienia uprawnia posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy bądź posiadanie I grupy inwalidzkiej. Niektóre rodzaje niepełnosprawności pozwalają też na uzyskanie ulg telekomunikacyjnych u niektórych firm telekomunikacyjnych. O tym należy dowiadywać się już bezpośrednio u operatora.

Powyżej wymienione ulgi, uprawnienia i przywileje to tylko niektóre z dostępnych. Dlatego też warto aktywnie poszukiwać informacji na ten temat i korzystać z przynależnych praw.