Przedszkola – miejsce wspomagające rozwój dziecka

Kategorie Poradnik,Życie
przedszkole

Rodzice posyłający swoją pociechę do przedszkola oczekują, że będzie ono otoczone należytą opieką, troską. Oprócz tego chcą, by przedszkole dbało także o rozwój dziecka. By tak mogło się stać, placówka musi mieć przygotowany harmonogram zajęć zgodnych z programem jaki sugeruje system oświaty.  

Wsparcie rozwoju dziecka

Oczywistym jest, że każdy przedszkolak rozwija się we własnym tempie, posiada pewne wrodzone predyspozycje oraz zdolności. Wiek przedszkolny jest okresem w którym najważniejszym środowiskiem jest rodzina i tuż po niej przedszkole. Chodzi tutaj między innymi o to aby te oba środowiska wspierały wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkola są tymi placówkami, które spełniają głównie funkcję kompensacyjną, stymulującą oraz w miarę możliwości profilaktyczną.

W jaki sposób przedszkola wspomagają dzieci w rozwoju?

Każde przedszkole we własnym zakresie prowadzi szereg działań dzięki którym dziecko jest w stanie nabyć nowe umiejętności. Współpracy z grupą rówieśniczą, radzenia sobie z trudnościami, rozwijają swoje zainteresowania, pasje.

Przedszkola skupiają swoje działania wokół:

  • organizowania zajęć i zabaw dla całej grupy
  • prowadzenia zajęć wyrównawczych z dziećmi, które wykazują trudności w opanowaniu pewnych zagadnień
  • ćwiczeń logopedyczne – prowadzone przez doświadczonych logopedów
  • prowadzenia zajęć rytmiki, które to stanowiącą element terapii w wychowaniu dziecka.

Osoby odpowiedzialne za rozwój dziecka

Przedszkola zatrudniają specjalistów którzy wspierają dzieci w nauce, nabywaniu nowych umiejętności w rozwoju. Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści od terapii pedagogicznej to grupa specjalistów które każde przedszkole musi posiadać.

Po czym poznać dobre przedszkole?

Placówek przedszkolnych można znaleźć co najmniej kilkanaście w każdym mieście. Częstochowa, należy do tych lokalizacji w których działa najwięcej placówek prywatnych. Szukając dobrego przedszkola warto wziąć pod lupę te, które zatrudnia grono specjalistów, te które prowadzi bogatą listę zajęć i prowadzi nowoczesne metody nauczania. Hocki Klocki jest jedną z takich placówek, które rodzice powinni  się zainteresować, szczególnie Ci którzy szukają przedszkola w Częstochowie. Więcej informacji na stronie przedszkola: www.hocki-klocki.com.pl