Jak wygląda kształcenie niepełnosprawnych w szkołach prywatnych

Kategorie Dom,Hobby,Poradnik,Życie

Rodzice dzieci niepełnosprawnych stoją zwykle przed trudną decyzją, dotyczy ona wyboru placówki w którym dziecko miałoby podjąć naukę. Trudno się dziwić, że wybierają oni zazwyczaj szkoły prywatne z nadzieją, że ich dziecko otrzyma profesjonalną opiekę, będzie otoczone należytą troską. Każdy rodzic chce mieć pewność, że oddaje pod opiekę swoją pociechę w ręce doświadczonych pedagogów.

Zajęcia dydaktyczno rewalidacyjne

Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistycznym programem pomocowym w zakresie kształcenia. Podstawową kwestią jest tutaj odpowiednie przygotowanie tychże zajęć przez pedagogów i psychologów którzy w pierwszej kolejności zajmują się diagnozą potrzeb dzieci. Dopiero później dopasowują zajęcia do umiejętności i potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Zadaniem rewalidacji jest przede przygotowanie podopiecznych do jak najbardziej samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oto niektóre z prowadzonych zajęć dydaktycznych: terapia si, terapie indywidualne czy Trening EEG Biofeedback.

Szkoła przysposabiająca do zawodu

Oprócz zajęć, które mają na celu przygotowanie do możliwie samodzielnego życia w społeczeństwie, zadaniem szkoły specjalnej jest także stworzenie warunków do tego aby osoba niepełnosprawna mogła podjąć zatrudnienie na rynku pracy. W każdej placówce specjalnej funkcjonuje szkoła przysposabiająca do pracy. Za sprawą specjalistycznych metod nauczania i zajęć dydaktycznych szkoła jest w stanie jak najbardziej pomóc osobie niepełnosprawnej w podjęciu zatrudnienia i nabyciu podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Szkoła ta prowadzi więc zajęcia z obsługi komputera, zajęć dotyczących tego jak prowadzić gospodarstwo domowe, zajęć z obsługa urządzeń biurowych. te i wiele innych prowadzi szkoła przysposabiająca do zawodu – Otwarte Okno – więcej o działalności placówki na stronie http://www.otwarteokno.edu.pl

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra

Szkoła specjalna nie miałaby racji bytu gdyby nie kadra nauczycielska, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy. Oni wszyscy są w pełni odpowiedzialni za kształcenie i opiekę. bez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli nie byłoby to możliwe. To oni niejako dopasowują formy kształcenia do potrzeb wychowanków, wiedzą jak reagować na pojawiające się trudne sytuacje.