Jak funkcjonują placówki spdp

Kategorie Hobby,Poradnik,Życie

W niemal każdym mieście w Polsce znajduje się placówka, która kształci młodzież niepełnosprawną  w zakresie przysposobienia do pracy. Spdp – tak prezentuje się zwykle skrót który odnosi się do funkcjonowania tych placówek. W ramach wyjaśnienia jest to szkoła przysposabiająca do pracy. Jak funkcjonują te placówki, dlaczego są niezbędne i w jakich miastach można znaleźć ich najwięcej podpowiemy poniżej.  

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Pomoc osobom niepełnosprawnym to główne motto placówek spdp. Chodzi tutaj przede wszystkim o nauczanie młodzieży z upośledzeniem umysłowym, które będzie w pełni dostosowane jest do ich możliwości psychofizycznych. Nauczyciel, pedagog jest tutaj osoba decyzyjna to on opracowuje zwykle indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny którego celem będzie wsparcie rozwoju aktywności indywidualnej i społecznej osoby niepełnosprawnej. W ramach swojej pracy nauczyciele świadczą pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie:

  • przygotowywania posiłków
  • nabycia zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej
  • zdobycia umiejętności posługiwania się komputerem
  • technik plastycznych i użytkowych

To oczywiście tylko oczywiście tylko kilka przykładów pomocy osobom niepełnosprawnym. Zakres działań jest zwykle ustalany w każdej placówce indywidualnie. OtwarteOkno.edu.pl tutaj możemy sprawdzić jaka jeszcze świadczona jest pomoc niepełnosprawnym w zakresie spdp.

Co dają placówki spdp?

Nadrzędną rolą szkoły przysposabiającej do zawodu jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych, lepszego funkcjonowania w dorosłym życiu, nabycia samodzielności. Jej celem jest zaś podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego dzieci niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o to aby osoby niepełnosprawne nabyły niezbędne i praktyczne umiejętności związane z pracą szkołą.

Funkcjonowanie placówek

Szkoły przysposabiające do zawodu (spdp) działają w każdym większym mieście. Zazwyczaj funkcjonują przy niepublicznych placówkach, prywatnych szkołach, przedszkolach. Nie da się ukryć, że największa ich ilość jest wszędzie tam gdzie jest duże zapotrzebowanie na sdpd, Katowice, Tychy, Warszawa – warto wskazać chociażby te lokalizacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *