Inwestycje budowlane w Rzeszowie – kierunki rozwoju miasta

Kategorie Architektura,Dom,Poradnik,Życie

Nie od dziś wiadomo, że głównym motorem napędowym, jeśli mowa o rozwoju obszarów miejskich, są wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane. To dzięki dostępności powierzchni biurowych, lokali usługowych czy mieszkań ludzie przeprowadzają się do miasta i tym samym stają się kolejnym czynnikiem jego rozwoju.

Inwestycje budowlane w mieście Rzeszów możemy podzielić na kilka rodzajów:

Inwestycje mieszkaniowe – bez mieszkań miasto nie przyciągnie nowych mieszkańców. Dlatego w miastach deweloperzy chętnie zakupują działki celem budowy domów wielorodzinnych lub jednorodzinnych.

Do najczęściej budowanych obiektów przez deweloperów należą:

-osiedla mieszkaniowe – zwykle składają się z kilku większych bloków, lub kilku / kilkunastu mniejszych,
-budynków, bloków wielorodzinnych – pojedyncze bloki wznoszone są na mniejszych działkach, gdzie nie mam możliwości postawienia całego osiedla,
-domy jednorodzinne – w ten sposób działają zwykle mniejsi deweloperzy, którzy wznoszą nieduże szeregowce, lub domy jednorodzinne.

Inwestycje budownictwa handlowo-usługowego – każde miasto żyje dzięki usługom i handlu. Powoduje on zasilania budżetu miasta, co z kolei oznacza możliwość przeprowadzania nowych inwestycji. Atrakcyjne usługi i handel sprzyja rosnącemu popytowi na zamieszkanie w okolicy, dlatego inwestycje mieszkaniowe, handlowe, usługowe jak i przemysłowe są ze sobą ściśle uzależnione i mają na siebie znaczny wpływ,

Inwestycje budowlane użyteczności publicznej – obiekty architektoniczne, budowlane mogą mieć także charakter publiczny. Powstają głównie za pieniądze pochodzące z budżetu miasta i służą wszystkim mieszkańcom. Do obiektów takich zaliczymy wszelkiego rodzaju hale widowiskowo-sportowe, stadiony, boiska, obiekty sportowe, infrastruktura na obszarach urządzonej zieleni, obiekty rekreacyjne, dworce, centra przesiadkowe, infrastruktura drogowa, placówki edukacyjne i oświatowe i wiele wiele innych,

Inwestycje budownictwa przemysłowego – specjalistyczna i ściśle nakierowana na wymogi producenta inwestycja mająca na celu umożliwić prowadzenia działalności produkcyjnej, przetwórczej. Inwestycje tego typu muszą spełnić wiele wymogów zawiązanych z warunkami zabudowy czy przepisami ochrony środowiska. Inwestycje tego typu zwykle wiążą się z powstaniem nowych miejsc pracy.
Inwestycje budowlane w powierzchnie biurowe – aby zachęcić firmę do prowadzenia biznesu w danym mieście, trzeba mieć coś do zaoferowania. Główną wartością będą dostępne powierzchnie biurowe. Biurowce mogą stanowić siedzibę dla wielu mniejszych firm, lub w niektórych przypadkach, mogą być zajęte przez jednego najemcę, lub właściciela obiektu.

Deweloperzy i inwestorzy są podmiotami, które współtworzą nowe obiekty budowlane celem ich odsprzedaży. Jednym z nich w Rzeszowie jest firma Apklan (www.apklan.com), która koncentruje się głównie na budownictwie mieszkaniowym, jednak realizuje także inne inwestycje budowlane.