Asystent osoby niepełnosprawnej – czyli kto?

Kategorie Hobby,Poradnik,Zdrowie

Zawód jako asystent osoby niepełnosprawnej jest stosunkowo młodym zawodem w obszarze pomocy społecznej. Mimo to nie brakuje absolwentów, którzy podejmują kształcenie na tym kierunku jak i osób, które chciałyby pracować w tym zawodzie. Rynek pracy potrzebuje takich osób, bowiem powstaje coraz więcej placówek społecznych w których przebywają na co dzień osoby niepełnosprawne. Praca w tym zawodzie wymaga pewnych kwalifikacji i predyspozycji osobowościowych. Zatem jaki powinien być idealny kandydat na to stanowisko? Podpowiemy poniżej.

Charakterystyka zawodu

Asystent osoby niepełnosprawnej jest zobligowany do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej w tym w korzystaniu z różnych form rehabilitacji. Pomocy w zakresie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, a także wspieraniu osoby niepełnosprawnej przy dążeniu do samodzielności. Motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej to także zadanie jakie wykonuje asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła policealna, studia wyższe i inne kursy przygotowawcze są w stanie przygotować do wykonywania tego typu obowiązków.


Asystent osoby niepełnosprawnej po ukończeniu szkoły czy uczelni potrafi przede wszystkim ocenić stopień niepełnosprawności i scharakteryzować rodzaje niepełnosprawności sensorycznej, fizycznej i psychicznej. Jest to niezbędna wiedza do tego, by móc dopasować odpowiednią formę wsparcia i pomocy względem osoby niepełnosprawnej. Co więcej, asystent osoby niepełnosprawnej powinien umieć obsługiwać urządzenia takie jak windy dla niepełnosprawnych czy specjalne podnośniki.

Kształcenie

Jak już zostało wspomniane możliwe jest podjęcie kształcenia jako asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła policealna dla dorosłych jest tego idealnym przykładem. Jest najczęściej wybieraną formą edukacji. Zwykle wystarczą 2 lata by ukończyć szkołę policealną i nabyć niezbędne kwalifikacje a nawet tytuł technika jako asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca właśnie w tym kierunku jest dostępna niemal w każdym mieście. Jeśli interesuje nas szkoła policealna dla dorosłych wystarczy odwiedzić stronę: www.sukcesedukacja.pl i wybrać odpowiednia filie w danym mieście.

Zatrudnienie

Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która świadczy pomoc i wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Jest wiele miejsc w których pomoc asystenta jest niezbędna, jako asystent osoby niepełnosprawnej można podjąć pracę w również placówkach terapii zajęciowej w świetlicach terapeutycznych, w dziennych domach pomocy i opieki, w zakładach opiekuńczo leczniczych i  innych placówkach nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.